Τηλ。::
乐动体育有限公司官网
乐动体育有限公司官网

Παρέχουμε σε σας τον κύριο εξοπλισμό δοκιμής βιομηχανίας,

προηγμένοσύστημαανοικτήςγραμμήςκαιλύση-οπουδήποτεστονκόσμο。

  • ποιότητας ηλεκτρικός ελεγκτής συσκευών εργοστάσιο
  • ζα εργο α α σ ζα α α ζα α α α
  • ποιότηταςΕξοπλισμόςδοκιμήςπροστασίαςεισόδουεργοστάσιο
  • ποιότηταςΕξοπλισμόςδοκιμήςπροστασίαςεισόδουεργοστάσιο
顶∏ροόντα

είμαστεκαλήςποιότηταςπρομηθευτήςτουΕξοπλισμόςδοκιμήςIEC,Εξοπλισμόςδοκιμήςευφλέκτου,ΕξοπλισμόςδοκιμήςπροστασίαςεισόδουαπότηνΚίνα。

Περισσότεραπροϊόντα

Ιστορία

有限公司εξοπλισμούHongCe广州,ΕΠΕ(προηγούμενο:Το洪洞πουηηλεκτρομηχανική有限公司τοΕΠΕ)είναικύριαεπιχείρησηστηβιομηχανίαεξοπλισμούεπιθεώρησης,άρχισετονεξοπλισμόδοκιμήςαπότ2003οπάνταρ�…

Υπηρεσίες

Είμαστεεπαγγελματικόςκατασκευαστήςτουεξοπλισμούδοκιμήςασφάλειαςμεπερισσότεροαπό10έτηεμπειρίας),διαδικασίεςπαραγωγήςπροηγμένηςτεχνολογίας,αυστηρόςποιοτικόςέλεγχος)。Καιοι�…

Ηομάδαμας

Έχουμεμιαμεγάληομάδαγιατηδιαχείριση,Ε&Ακαιομάδαπωλήσεων,οφείλουμεπερισσότεροαπό10έτηεμπειρίαςστοντομέαεξοπλισμούδοκιμήςασφάλειας。Τα προϊόντα και η υπηρε ?

Εργοστάσιο

ΗCo.εξπλισμιύHongCe广州,ε∏Ε(εφεξκκαλομενHongCe)βρίσκεαιε广州,ενα,απτττ2003, συμμετείχε στην ανάπτυξη και την παροχή του εξοπλισμού δοκιμής και του συστήματος ανίχνευσης για τα ηλεκτρονικά ...
ΤοHongCeέχειέναεργοστάσιο1500 m²,μπορείναπαρέχειτονπελάτηόλαταείδηεξοπλισμούδοκιμήςαυστηράσύμφωναμετιςαπαιτήσειςτουΜΒ,IEC,τοEN, UL, VDE, BS,ΌΠΩΣ,πρότυπατουISOκαικλ。π。1 . ι προσαρμοσμ ο ζ η…
Κάθεεξοπλισμόςδοκιμήςθαείναιδιπλόςέλεγχοςπριναπότηναποστολή,θασιγουρευτούμεότιοεξοπλισμόςδοκιμήςμαςμπορείναπεράσεικάθεβαθμολόγησητρίτων。QCΥιοθετούμεγιαναμαρκαρίσουμεταectricalεξαρτήματα:……
Διεύθυνση:建筑物D2,βιομηχανικόπάρκο金,οδός鱼汤、番禺、广州、广东
Τηλέφωνοεργασίας:
86 - 18826455520(Οχρόνοςεργασίας)
86-18826455520(Μη χρόνου εργασίας)
Φαξ:86-020-31143909-805
乐动体育有限公司官网
建筑物D2,βιομηχανικόπάρκο金,οδός鱼汤,番禺,广州、广东
Τηλ。::86-18826455520
手机网站 隐私政策 ΚνακαλήποτηταςξοπλισμθκθIECπρομηθεή。LD投注
Baidu