दूरभाष:
乐动体育有限公司官网
乐动体育有限公司官网
हमहमआपकोउद्योगकेकेप्रमुखपरीक्षणउपकरणप्रदानकरते,

उन्नतउन्नतऑनलाइनसिस्टमऔरऔरसमाधानदुनियामेंकहींकहीं

होम उत्पाद स्विचपरीक्षक

पीएलसीपीएलसीनियंत्रणरैखिकस्विचपरीक्षकपरीक्षकवायवीयप्लगटेस्टiec61058.1 / IEC60884

पीएलसीपीएलसीनियंत्रणरैखिकस्विचपरीक्षकपरीक्षकवायवीयप्लगटेस्टiec61058.1 / IEC60884

  • पीएलसीपीएलसीनियंत्रणरैखिकस्विचपरीक्षकपरीक्षकवायवीयप्लगटेस्टiec61058.1 / IEC60884
  • पीएलसीपीएलसीनियंत्रणरैखिकस्विचपरीक्षकपरीक्षकवायवीयप्लगटेस्टiec61058.1 / IEC60884
  • पीएलसीपीएलसीनियंत्रणरैखिकस्विचपरीक्षकपरीक्षकवायवीयप्लगटेस्टiec61058.1 / IEC60884
  • पीएलसीपीएलसीनियंत्रणरैखिकस्विचपरीक्षकपरीक्षकवायवीयप्लगटेस्टiec61058.1 / IEC60884
  • पीएलसीपीएलसीनियंत्रणरैखिकस्विचपरीक्षकपरीक्षकवायवीयप्लगटेस्टiec61058.1 / IEC60884
पीएलसीपीएलसीनियंत्रणरैखिकस्विचपरीक्षकपरीक्षकवायवीयप्लगटेस्टiec61058.1 / IEC60884
उत्पादविवरण:
उत्पत्तिकेप्लेस: चीन
ब्रांडनाम: 洪科
प्रमाणन: TUV,ITS,CSA,BV,SGS,CNA
मॉडलसंख्या: एसओएल-2.
भुगतान&नौवहननियमों:
न्यूनतमआदेशमात्रा: 1सेट
मूल्य: 谈判
पैकेजिंगविवरण: प्लाईवुड
प्रसवकेसमय: 30岁
भुगतानशर्तें: टी/टी
आपूर्तिकीक्षमता: प्रतिमाह10सेट
संपर्ककरें
विस्तृतउत्पादविवरण
वर्कस्टेशन: 4. चलानेकातरीका: वायवीय5kg8किग्रा/सेमी2
नियंत्रणप्रणाली: पीएलसीनियंत्रण आपरेशनअंतरफलक: रंगएलसीडीटचस्क्रीन
हाईलाइट:

电动套接字测试仪

切换生活测试仪

पीएलसीपीएलसीनियंत्रणरैखिकस्विचपरीक्षकपरीक्षकवायवीयप्लगटेस्टiec61058.1 / IEC60884उत्पादजानकारी


प्लगप्लगस्विचपरीक्षणउपकरणमानकiec61058.1,IEC60884औरIEC60669.1केलिएलागूहोताहै,यहयहघरेलूऔरइसीतरहकेविद्युतप्रतिष्ठानोंस्विचक्षमताऔरसामान्यपरिचालनपरिचालनकेलिएउपयुक्तउपयुक्तउपयुक्तलिएउपयुक्तउपयुक्तउपयुक्तलिएउपयुक्तहैपहननेऔरअन्यहानिकारकपरिणामहैं。〖〗
टेस्टमशीनपीएलसीटचस्क्रीनकंट्रोलसिस्टमगोदलेतीहै4स्टेशनस्वतंत्रनियंत्रण,वायवीयड्राइव,शक्तिशालीशक्तिशालीकार्योंके,बटनबटन,टॉगलस्विच,घुमाव,पुशपुशऔरपुलस्विचऔरप्रासंगिकरैखिकऔरप्लगऔरसॉकेटकाकापरीक्षणकरहैं。जीवनकीपरीक्षा。लोडपरीक्षणकरनेकेलिएलोड(प्रतिरोधक,आगमनात्मक,कैपेसिटिव)सेलैसहैऔरसंबंधितनियंत्रणप्रणालीसेलैसहै。。जबकोईअलार्महोताहै,तोपरीक्षणस्वचालितरूपसेबंदहोजाताहै。सुरुचिपूर्णउपस्थितिकेसाथयहपूरीमशीन,व्यावहारिकऔरसंचालितकरनेमेंआसानहै,यहसंबंधितघरेलूउत्पादोंकेसुरक्षाप्रदर्शनकापरीक्षणकरनेकेलिएगुणवत्तानिरीक्षणविभागों,आरएंडडीसंस्थाकेलिएएकआवश्यकप्रयोगशालाउपकरणहै।

तकनीकीपैरामीटर

नहीं。

मद

पैरामीटर

1

बिजलीकीआपूर्ति

AC220V 220 10%/ 50HzयाAC110V,60Hz

2

स्टेशन

4-स्थिति,पहलाऔरदूसरास्टेशनरैखिकस्विच,औरतीसराऔरचौथास्टेशनप्लगसॉकेटहै,दोनोंपक्षोंमेंसममितरूपवितरितकियाहै

3.

ऑपरेशनइंटरफ़ेस

रंगएलसीडीटचस्क्रीन

4.

चलानेकातरीका

वायवीय5kg8किग्रा/सेमी2

5.

नियंत्रणप्रणाली

पीएलसीनियंत्रण

6.

परीक्षणबार

0 0 999999,प्रीसेटप्रीसेटहोसकता

7.

टूटनेकासमय

0 0 99.9 S,प्रीसेटप्रीसेटहोसकता

8.

बंदहोनेकासमय

0 0 99.9 S,प्रीसेटप्रीसेटहोसकता

9.

परीक्षणयात्रा

रैखिक:0 mm 100मिमी,समायोज्य

10.

परीक्षणकीगतिदर

रैखिक:0 mm 100मिमी/एस,समायोज्य

1 1

वायुमण्डलीयदबाव

80〜106kpa.

12.

पर्यावरणकातापमान,सापेक्षआर्द्रता

5〜40‰,(20〜90)%आरएच

13.

कर्मस्थान

कोईकोईहिंसक,कंपन,विद्युतचुम्बकीयहस्तक्षेप,कोईधूलनहीं,
गैर-विस्फोटकविस्फोटकऔरसंक्षारक,अच्छीगर्मीअपव्यय

14.

आयामऔरवजन

एल*डब्ल्यू*एच= * 880 730 * 520mm,120किग्रा

सम्पर्ककरनेकाविवरण
乐动体育有限公司官网

व्यक्तिसेसंपर्ककरें:销售量

दूरभाष:+8618826455520

हमकरनेकेलिएसीधेअपनीजांचभेजें
अन्यउत्पादों
乐动体育有限公司官网
बीएलडीजीडी2,जिनहेजिनहेऔद्योगिक,दशीदशी,पनुनु,गुआंगज़ौ,गुआंग्डोंग
दूरभाष:86-18826455520
移动网站 隐私政策 चीनअच्छीगुणवत्ताआईईसीटेस्टउपकरणआपूर्तिकर्ता。LD投注
Baidu